+ 387 49 217 760 I info@zdravlje-group.com I Radno vrijeme: 07:22; Nedeljom 09:17
APOTEKA ZDRAVLJE

Titula: direktor Radoslav Subotić
Email: info@zdravljegroup.com

Telefon: + 387 49 232 501

Fax: + 387 49 232 501

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE BRČKO

Titula: Šef računovodstva
Email: a.zdravlje@gmail.com

Telefon: + 387 49 232 500

Fax: + 387 49 232 501

ZU ZDRAVLJE-PHARM

Titula: direktor Radoslav Subotić
Email: zphvidasubotic@gmail.com

Telefon: + 387 49 236 303

Fax: + 387 49 310 012

RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE BIJELJINA

Titula: Šef računovodstva
Email: zdravljep@teol.net

Telefon: + 387 55 213 250

Fax: + 387 55 213 250

0 0